Via een wooncoöperatie kun je met een groep gemeenschappelijk huurwoningen realiseren. Voor het project wordt een coöperatie opgericht waarvan de (toekomstige) bewoners lid worden. De coöperatie is opdrachtgever van de architect, overige adviseurs en aannemer. De leden besluiten gezamenlijk over alle gemeenschappelijke onderdelen van het plan en zij kijken ook mee naar de individuele huurwoningen. De coöperatie verkrijgt de financiering en blijft eigenaar van de woningen en gemeenschappelijke onderdelen. De leden hebben gezamenlijk zeggenschap over de coöperatie, het beheer van de panden en het terrein. De bewoners -dus de leden- betalen huur aan de coöperatie.