collectief bouwen2021-12-02T11:06:08+00:00

collectief (ver)bouwen via CPO of in een wooncoöperatie

Steeds meer mensen bundelen  krachten om hun droomhuizen in een ideale woonomgeving te realiseren. Door samen met je toekomstige buren te bouwen delen jullie dromen, expertises en kosten. En tijdens het proces ontstaat al een hechte gemeenschap.

Bij collectief bouwen is veel mogelijk. Het kunnen nieuwbouwwoningen worden of jullie kopen een bestaand pand dat omgebouwd wordt tot woningen. Als een bouwgroep gezamenlijk een project met koopwoningen realiseert, dan noemen we dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het is ook mogelijk om als bouwgroep zelf huurwoningen te realiseren. Het resultaat is dan een wooncoöperatie.

Bij dit soort collaboratieve woongemeenschappen spelen nabuurschap en het delen van collectieve voorzieningen een belangrijke rol. Wat zijn jullie dromen? Zo duurzaam mogelijk bouwen? Een gedeelde moestuin of zwemvijver? Als je samen bouwt dan wordt opeens heel veel mogelijk.

Het bouwen van een eigen huis is misschien het leukste dat er is. Er komt wel heel veel bij kijken. Best ingewikkeld als je voor het eerst opdrachtgever bent van een bouwproject. Bouwenmetdeburen zorgt ervoor dat jullie je vooral met de leuke dingen bezig kunnen houden. Wij zorgen voor de rest.

meer informatie over bouwen met een bouwgroep

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ( CPO ) ?2021-11-29T16:00:12+00:00

Bij CPO realiseert een groep particulieren koopwoningen. De deelnemers organiseren zich daarvoor in een Vereniging Van Opdrachtgevers. De leden van de groep zijn gezamenlijk opdrachtgever van de architect en overige adviseurs. Samen zijn ze dus projectontwikkelaar voor hun eigen huizen. Uiteindelijk sluiten ze wel individueel een overeenkomst af met de aannemer. De groep maakt beslissingen over de gemeenschappelijke onderdelen van het project. Dingen die betrekking hebben op de individuele woningen bepalen de leden zelf.  

Wat is een wooncoöperatie?2021-12-01T11:06:19+00:00

Via een wooncoöperatie kun je met een groep gemeenschappelijk huurwoningen realiseren. Voor het project wordt een coöperatie opgericht waarvan de (toekomstige) bewoners lid worden. De coöperatie is opdrachtgever van de architect, overige adviseurs en aannemer. De leden besluiten gezamenlijk over alle gemeenschappelijke onderdelen van het plan en zij kijken ook mee naar de individuele huurwoningen. De coöperatie verkrijgt de financiering en blijft eigenaar van de woningen en gemeenschappelijke onderdelen. De leden hebben gezamenlijk zeggenschap over de coöperatie, het beheer van de panden en het terrein. De bewoners -dus de leden- betalen huur aan de coöperatie.

Wat is het verschil tussen een wooncoöperatie en een wooncorporatie?2021-12-01T13:27:45+00:00

Een wooncoöperatie wordt opgericht en bestuurd door de bewoners zelf. De wooncoöperatie is eigenaar van de woningen, de bewoners huren van de coöperatie. De leden / huurders zijn lid van de coöperatie en zij bepalen zelf over de verhuur en het het onderhoud van de woningen.
Een wooncorporatie is hetzelfde als een woningbouwvereniging. Daarvan kan je een woning huren, maar je hebt geen zeggenschap over de verhuur en het onderhoud.

Hoe vind je een groep?2021-12-01T11:07:08+00:00

Er is een groeiende belangstelling voor alle vormen van collectief wonen. Met een klein groepje vrienden kan je al beginnen. Bouwenmetdeburen kan jullie project op de rails helpen. Zodra de plannen concreter worden groeit de groep vanzelf aan. Zoek je aansluiting bij een groep? Er zijn verschillende sites waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden: woongroep.net en crowdbuilding

 

Hoe vind je bouwgrond of een pand?2021-11-29T14:52:25+00:00

Soms reserveren gemeentes bouwgrond of bestaande panden speciaal voor bouwgroepen (CPO of Woon-Coöperaties). In dat geval vragen ze bouwgroepen om zich te presenteren met hun plan. De groepen die meedingen moeten laten zien dat ze voldoende leden hebben, dat ze zich professioneel laten begeleiden en dat ze iets kunnen bijdragen aan de buurt.

Maar het is ook mogelijk dat een groep een geschikte locatie vindt met behulp van een makelaar of gewoon op Funda. Op de website van Zelfbouw In Nederland staan veel locaties specifiek voor zelfbouw, zowel voor particulieren als voor groepen.

Hoeveel mensen moeten er minimaal meedoen?2021-11-29T14:41:01+00:00

Bouwgroepen van 10 tot 50 huishoudens zijn ideaal. Kleinere projecten kunnen ook succesvol zijn, maar er is wel minder sprake van schaalvoordeel. Bij grotere woongemeenschappen kan het delen van voorzieningen en het gemeenschapsgevoel onder druk komen te staan. 

Het is niet nodig dat bij aanvang van het ontwikkelproces de hele bouwgroep al compleet is. Het is mogelijk om met ongeveer een kwart aan leden al te beginnen. De groep kan dan langzaam aangroeien tot alle plaatsen bezet zijn bij het afronden van het ontwerp.

Ga naar de bovenkant