Voor ieder CPO project wordt achtervang geregeld. De achtervangpartij neemt de overgebleven kavel en bouwplan voor woning(en) over, zodat de bouw van het wooncomplex gewoon van start kan gaan. Soms is de verkoper van de grond bereid om de achtervang op zich te nemen, soms de aannemer en -indien noodzakelijk- kan het Burenfonds de woningen overnemen. Met de bouwgroep wordt afgesproken wat de voorwaarden zijn bij de doorverkoop van de woningen door de achtervangpartij.