Het kan zijn dat leden uit een CPO project willen stappen nog vóór ze een koopovereenkomst en aanneemovereenkomst hebben getekend. In het huishoudelijk reglement wordt afgesproken wat de voorwaarden zijn voor restitutie van hun inleggeld en op welke manier nieuwe leden worden gezocht voor de vrijgekomen plek. Meestal is er een wachtlijst met nieuwe kandidaten.