Als je met een groep gaat bouwen moeten er veel besluiten gezamenlijk genomen worden. Bouwenmetdeburen faciliteert groepsbesluitvorming door middel van de inclusieve en praktische Deep Democracy training. Het is een methode die besluiten tot stand laat komen, die door alle leden van de groep gedragen worden. Mochten er conflicterende perspectieven zijn, dan kan met deze methode dieper inzicht worden verkregen in de onderliggende oorzaken en tot nieuwe oplossingen worden gekomen. 

Met deze extra service zorgt Bouwenmetdeburen er niet alleen voor dat het besluitvormingsproces tijdens de ontwikkelfase prettig en snel verloopt, de groep leert deze techniek ook zelf toe te passen. Er ontstaat een krachtige en flexibele groepsdynamiek waar de woongemeenschap nog lang profijt van zal hebben bij het nemen van gezamenlijke besluiten.