Bouwgroepen van 10 tot 50 huishoudens zijn ideaal. Kleinere projecten kunnen ook succesvol zijn, maar er is wel minder sprake van schaalvoordeel. Bij grotere woongemeenschappen kan het delen van voorzieningen en het gemeenschapsgevoel onder druk komen te staan. 

Het is niet nodig dat bij aanvang van het ontwikkelproces de hele bouwgroep al compleet is. Het is mogelijk om met ongeveer een kwart aan leden al te beginnen. De groep kan dan langzaam aangroeien tot alle plaatsen bezet zijn bij het afronden van het ontwerp.