proces begeleiding2024-02-27T12:01:59+00:00

zelfbouw begeleiding voor collectieve woonprojecten

Wij vinden het belangrijk dat jullie zelf de beslissingen nemen gedurende het hele ontwikkelproces. Wij staan dan ook nadrukkelijk naast onze opdrachtgevers, maar sturen niet.

Bouwenmetdeburen helpt zelfbouwgroepen bij het realiseren van hun woondroom. We zetten een overzichtelijke route uit met helder omschreven fases. Stap voor stap worden jullie plannen realiteit.

Haalbaarheidsstudie

Regelmatig blijven prachtige ideeën voor woongemeenschappen op de plank liggen. Er komt teveel op de initiatiefnemers af en zij laten zich ontmoedigen. Dat is jammer. Bouwenmetdeburen helpt jullie initiatief op de rails door een haalbaarheidsonderzoek te doen. Met een ruimtelijke verkenning rekenen we jullie plannen door. Zo weten we of het financieel haalbaar is. En we toetsen of jullie plan voldoet aan de bouwregelgeving en lokaal beleid.

Maatwerk procesbegeleiding

Ieder collectief is anders. Bouwenmetdeburen stelt voor iedere bouwgroep een op maat gemaakt plan op. Gaan jullie veel zelf doen? Dan ondersteunen we alleen op de momenten dat jullie dat nodig hebben. Groepen die helemaal ontzorgd willen worden, bieden we een totaalpakket aan waarbij we ook organisatorische en administratieve taken op ons nemen.

Samen betere besluiten nemen

Gedurende het ontwikkelproces moeten jullie veel besluiten nemen. Sommigen zijn makkelijk en snel gemaakt, anderen kunnen lastig zijn en meer tijd nodig hebben. Het kan voorkomen dat binnen de groep onenigheid en spanningen zijn rondom bepaalde onderwerpen. Bouwenmetdeburen faciliteert groepsbesluitvorming door middel van Deep Democracy. Met behulp van deze praktische en inclusieve methode worden besluiten gemaakt die door alle leden van de groep gedragen worden. We leren de deelnemers zorgvuldig om te gaan met het nemen van besluiten, zo ontstaat een krachtige en flexibele groepsdynamiek waar jullie als buren nog lang profijt van zullen hebben.

Financiering

Bij het ontwikkelproces komen uiteraard ook financiële kwesties op jullie pad. Als snel duidelijk is over hoeveel geld er nodig is om jullie plan te realiseren, dan is er al een grote hobbel genomen. Bouwenmetdeburen maakt vanaf het begin inzichtelijk wat de totale kosten voor het project zullen worden, wanneer er voor onderdelen van het project betaald moet worden en hoe dit geregeld kan worden. Deze kennis zorgt voor rust en duidelijkheid. Misschien moet er een stuk grond of een pand aangekocht worden. Er zal wellicht een hypotheek moeten worden afgesloten. Bouwenmetdeburen heeft de benodigde kennis in huis om jullie te helpen alle geldzaken goed te organiseren.

Tools

Voor iedere stap in het ontwikkelproces leveren wij de juiste tools. Denk aan statuten, huishoudelijk reglementen, opdrachtovereenkomsten en overige juridische stukken die van belang zijn voor de realisering van het project en voor het verkrijgen van de financiering.

Procesbegeleiding

Alle werkzaamheden en tools die onderdeel zijn van procesbegeleiding, worden in samenspraak met de bouwgroep uitgevoerd, opgesteld en bijgehouden.

Ontwikkelingsproces: Wij stellen een stappenplan en projectplanning op en een organisatiestructuur van de groep met bestuur en werkgroepen.
Financieel: Wij stellen een stichtingskostenraming, een kasstroomschema en verdeelsleutel op. Wij houden gedurende het hele proces de vinger aan de pols van de lopende uitgaven van de bouwgroep en de totale stichtingskosten van het plan.
Juridisch: Wij leveren formats aan onderlinge overeenkomsten en overeenkomsten met derden en wij begeleiding de definitieve invulling hiervan.
Opdrachtverlening: Wij begeleiden selectie, opdrachtomschrijving en contractvorming met de overige samenwerkingspartners, zoals de architect, constructeur, duurzaamheidsadviseur, bouwfysisch adviseur, notaris, bouwtoezicht  ect. Wij begeleiden bij de selectie van de aannemer en aanbestedingsprocedure.
Communicatie: Wij verzorgen werving van toekomstige medebewoners, gesprekken met overheden, informeren van de omwonenden.
Groepsproces: Wij ondersteunen de deelnemers, het bestuur en de verschillende werkgroepen in hun rol als opdrachtgever en ontwikkelaar. Wij leren jullie je eigen besluiten te nemen op basis van Deep Democracy. Dit is een methode waarbij groepen samen tot duurzame besluiten komen waar iedereen zich in kan vinden. Jullie leren ook om onderliggende spanningen vroeg te signaleren en op te lossen.

meer informatie over het proces

Kost meedoen aan een bouwgroep veel vrije tijd?2021-11-29T14:58:54+00:00

Als deelnemer zal je minstens elke maand aanwezig zijn bij de Algemene Leden Vergadering. Meestal zijn er leden die het leuk vinden om wat actiever mee te werken. Zij gaan in het bestuur zitten of in een werkgroep die goed aansluit bij hun persoonlijke interesse of expertise. Sommige bouwgroepen willen zo min mogelijk tijd kwijt zijn met de ontwikkeling van het project. In dat geval laten ze veel werkzaamheden over aan Bouwenmetdeburen. Zij kunnen zich dan helemaal concentreren op het ontwerp van hun huis.

Hoe lang duurt het ontwikkelproces?2021-11-29T15:33:33+00:00

Het hele traject tot aan de oplevering van de woningen hoeft niet langer te duren dan wanneer het door een professionele ontwikkelaar gebouwd wordt. Houd rekening met ongeveer 18 maanden ontwikkeltijd vanaf het moment dat er overeenstemming is met de verkoper van de grond of het pand. Dit geldt uiteraard alleen als het bestemmingsplan niet gewijzigd moet worden en dat er geen overige beleidsmatige hobbels op de weg komen. Het stappenplan dat wij adviseren gaat uit van een ontwikkelproces met 12 Algemene Leden Vergaderingen tot start bouw. Dan volgt nog ca. 12 maanden bouwtijd tot de oplevering. Binnen drie jaar kunnen jullie verhuizen.  

Wat doen we als er voor een aantal woningen niet op tijd een deelnemer is gevonden?2021-12-02T09:46:11+00:00

Voor ieder CPO project wordt achtervang geregeld. De achtervangpartij neemt de overgebleven kavel en bouwplan voor woning(en) over, zodat de bouw van het wooncomplex gewoon van start kan gaan. Soms is de verkoper van de grond bereid om de achtervang op zich te nemen, soms de aannemer en -indien noodzakelijk- kan het Burenfonds de woningen overnemen. Met de bouwgroep wordt afgesproken wat de voorwaarden zijn bij de doorverkoop van de woningen door de achtervangpartij.

Wat gebeurt er als er mensen tijdens het ontwikkelproces van een CPO uit de groep stappen?2021-11-29T15:37:36+00:00

Het kan zijn dat leden uit een CPO project willen stappen nog vóór ze een koopovereenkomst en aanneemovereenkomst hebben getekend. In het huishoudelijk reglement wordt afgesproken wat de voorwaarden zijn voor restitutie van hun inleggeld en op welke manier nieuwe leden worden gezocht voor de vrijgekomen plek. Meestal is er een wachtlijst met nieuwe kandidaten.

Ga naar de bovenkant