burenfonds2021-12-06T10:11:51+00:00

het Burenfonds helpt bij de financiering van grond of gebouw

Bouwenmetdeburen vindt het belangrijk dat bouwgroepen met een maatschappelijke doelstelling kunnen concurreren met projectontwikkelaars als ze willen bieden op bouwgrond of een pand.

Revolverend Fonds

Tussen de bieding op een pand of bouwgrond en het regelen van de financiering voor het project zit minstens een jaar tijd. Voor veel onroerend goed verkopers duurt dit te lang. Als de leden van de bouwgroep het pand of de grond niet meteen kunnen betalen, dan biedt Bouwenmetdeburen hulp via het Burenfonds. Dit is een revolverend fonds waarmee de aanschaf van het onroerende goed kan worden gefinancierd. Nadat de bouwgroep een hypotheek heeft afgesloten, vloeit het aankoopbedrag terug in het fonds en dat is dan weer beschikbaar voor een volgende bouwgroep.

Benieuwd of jullie ook in aanmerking komen van het Burenfonds?

neem contact met ons op

meer informatie over financiering van collectief bouwen

Van welke subsidies kan je gebruik maken voor collectieve zelfbouw?2021-11-29T15:42:27+00:00

Veel gemeenten en provincies verlenen subsidies aan CPO projecten of wooncoƶperaties. Deze subsidies zijn vaak specifiek voor procesbegeleiding van bouwgroepen. Denk ook aan subsidies voor groene daken, isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. De voorwaarden voor de subsidies veranderen jaarlijks, dus het is de moeite waard om dit te blijven checken. Bouwenmetdeburen kan voor jullie uitzoeken voor welke subsidies jullie in aanmerking komen en wij kunnen de aanvraag verzorgen.

Wat moet er voorgefinancierd worden?2021-11-29T15:29:58+00:00

Sommige kosten kan je niet meteen uit een hypotheek financieren. Voordat de hypotheek geregeld is, worden door de bouwgroep al kosten gemaakt. De bouwgroep betaalt eerst alle adviseurs die samenwerken om tot een bouwplan te komen. Denk dan aan ongeveer 9% van de totale stichtingskosten van het project (bij een middelgroot project). Later kunnen deze plankosten weer in de hypotheek meegefinancierd worden. Bouwenmetdeburen maakt voor de bouwgroep een kasstroomschema op basis waarvan de groep kan afspreken op welke manier het geld hiervoor bijeengebracht wordt.

Wat gebeurt er als niet iedereen een hypotheek kan krijgen?2021-12-02T09:46:52+00:00

Om te voorkomen dat leden bij de hypotheekaanvraag voor verrassingen komen te staan, wordt aan alle leden bij toetreding tot de bouwgroepen om een financieringsverklaring gevraagd. Dit is een snelle check naar financierbaarheid van het bouwplan, die gratis door een hypotheek adviseur of bank gedaan wordt.

Bouwenmetdeburen doet onderzoek naar nieuwe manieren van financiering van collectieve projecten op basis van solidariteit. We willen een bijdrage leveren aan nieuwe oplossingen waarbij gebruik gemaakt kan worden van innovatieve constructies met individuen en organisaties die willen bijdragen aan de benodigde financiering.

Kan je goedkopere woningen maken door collectief te bouwen?2021-11-29T15:23:54+00:00

Ontwikkelen via CPO is een manier om voor kostprijs koopwoningen te bouwen, er is immers geen projectontwikkelaar die winst moet maken op de ontwikkeling. Bovendien worden veel kosten met de groep gedeeld. Dat scheelt advieskosten en bouwkosten. De kwaliteit van de woningen is vaak hoger dan bij woningen die een ontwikkelaar realiseert. Particulieren stellen meestal hogere eisen aan afwerkingen en aan duurzaamheid van de woning. In dat geval zijn bouwgroepen niet perse goedkoper uit, maar ze kunnen wel zelf bepalen in welke zaken ze graag wat meer investeren: bijvoorbeeld in energie neutrale woningen, duurzame materialen en onderhoudsvrij bouwen.

Bouwgroepen die als wooncoƶperatie ontwikkelen, kunnen heel goed betaalbare huurwoningen realiseren.

Wanneer moet je voor het huis gaan betalen in een CPO project?2021-12-01T11:26:58+00:00

Als er een koopovereenkomst is getekend voor de grond (of het pand), als een aanneemsom bekend is en als er een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is verleend kan een hypotheek aangevraagd worden. Dat is ca. 3 maanden voor start bouw. Vlak voordat de aannemer begint met de bouw wordt er voor de grond betaald. Vanaf dat moment gaat de aannemer ook rekeningen sturen voor bouwdelen die zijn afgerond.

Tot die tijd moeten de architect en overige meewerkende adviseurs, de notaris en de leges wel voorgefinancierd worden. Denk aan ca 9% van de totale stichtingskosten afhankelijk van de aard van het project. Deze zogenaamde bijkomende kosten kunnen later wel weer worden terugbetaald uit een hypotheek.

Go to Top